קרן ברל כצנלסון

גאים לעבוד עם קרן ברל כצנלסון ששמים את הדברים שמעסיקים את כולנו על סדר היום ומהווים חלק אמיתי בשיח הציבורי

טור דעה 1: רמי הוד – הנהגת הציונות הדתית

טור דעה 2: רמי הוד – מאבק הנכים

טור דעה 3: שי צ'רפנוב – טור רבין